2017

är året då Stadium Sports Camp etablerar sig i sommar- och idrottsstaden Halmstad

Campens vänner