1995 genomfördes den första Campen i Norrköping med fotboll, ishockey och basket som huvudsporter. Sedan dess har 18 sporter och en stad tillkommit.

Stadium Sports Camp driftades under 1995-2006 som ett enkelt bolag .
Norrköpings Kommun, Stadium, de tre föreningarna IFK Norrköping, Dolphins Basket och Vita Hästen (Hockey) var alla lika stora ägare. Styrelsen beslutade respektive år hur överskottet skulle behandlas.

2006-09-01 bildades Stadium Sports Camp AB (svb) som står för Särskild Vinstutdelningsbegränsning. Konkret innebär det att Sports Camp kan åtnjuta de fördelar som finns med att vara ett aktiebolag i form av moms etc.
Moderbolaget Stadium kan däremot inte ta några medel ut ur detta bolag. Alla eventuella vinstkronor stannar i bolaget och återinvesteras i deltagarna och Stadium Sports Camp.

Alla föreningar har idag ett exklusivt långtidsavtal inom sin idrott och garanteras en ersättning per deltagare.
Stadium Sports Camp är ett så kallat "good citizen" projekt inom Stadium koncernen.

Totalt har Stadium Sports Camp delat ut över 50 miljoner kronor till föreningslivet!

Sedan 2017 finns Stadium Sports Camp även i Halmstad!