Att ta ansvar för samtliga deltagare, där många är borta från sin hemmiljö för första gången en hel vecka, kräver mycket från vår organisation.
Att skapa en trygg miljö där samtliga deltagare, ledare och funktionärer kan trivas och samverka i är betydelsefullt för oss!
Varje grupp består av 2-3 ledare som följer deltagarna under hela veckan. Alla våra ledare bor och sover i anslutning till deltagarna.

Friends har varit en del av Stadium Sports Camp i Norrköping sedan 13 år tillbaka och kommer även att följa med oss till Halmstad.
Alla ledare och tränare på Campen utbildas av Friends och får dessutom ett handledningshäfte med tips och råd samt gruppstärkande övningar. Friends deltar bland annat vid invigningen och träffar alla barnen i olika sammanhang under veckan. Friends finns som stöd för både ledare och deltagare på Campen!
Man kan även hänga med Friends inne i Activity town!

Friends 
Friends är en icke-vinstdrivande organisation vars uppdrag är att stoppa mobbning och är idag störst i Sverige.
Friends mål är att barn och ungdomar ska växa upp i ett jämlikt samhälle där de kan känna sig trygga.
Uppdraget för Friends är att stoppa all mobbning i svenska skolor och idrottsföreningar, som man gör genom utbildning, rådgivning och uppföljning.