18 mars 2020

Under april månad fattas beslut om Stadium Sports Camp 2020

Under april månad fattas beslut om Stadium Sports Camp 2020

Efter regeringens beslut enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation att allmänna sammankomster med fler än 500 personer ska förbjudas tillsvidare har det uppstått frågor och funderingar bland deltagare, föräldrar, ledare och anställda kring genomförandet av Stadium Sports Camp sommaren 2020. Vi har full förståelse för det och för den oro som coronaviruset, Covid-19, för med sig.

I nuläget är vi inställda på att genomföra samtliga lägerveckor fyllda med fantastiska upplevelser, minnen för livet, glädje och aktivitet men vi förstår samtidigt att våra planer kan ändras i enlighet med riktlinjer från myndigheter och regering. Viktigast av allt är våra deltagares, ledares och anställdas hälsa.

Vi har därför bestämt att vi kommer att ta ett definitivt beslut under april månad kring genomförandet av sommarens läger i Norrköping och Halmstad. Först efter det beslutet kommer vi kunna besvara frågor kring deltagaravgifter med mera.

De vanliga avbokningsreglerna där vi erbjuder återbetalning förutom administrationsavgiften gäller fortsättningsvis om du väljer att avboka din plats. Har du en faktura eller påminnelse som är obetald gällande lägret kan du bortse från den fram till slutet av april, Collector Bank kommer inte agera kring betalningar och påminnelser förrän efter detta.

Fram till dess finns vi tillgängliga precis som vanligt via norrkoping@stadiumsportscamp.se

eller halmstad@stadiumsportscamp.se.

Information kring genomförandet av Stadium Sports Camp 2020 kommer att ske via www.stadiumsportscamp.se.

För mer information, tips och generella råd om coronaviruset hänvisar vi till Folkhälsomyndigheten.