Klättring är en utmanande, sinneskittlande sport som passar alla.
Klättringen kommer mestadels att ske i klätterklubbens 600 kvadratmeter stora lokal med olika typer av klätter-, rep- och boulderväggar.

Förutom att få klättra kommer du även få en del teori samt balansträning för att du ska få bästa möjliga förutsättningar på väggen.