Incheckning och utcheckning

Här hittar du mer information om vilka tider som gäller för hämtning och lämning.

Incheckning på Day Camp sker på tisdagen innevarande vecka, alltså den första Day Camp-dagen. Incheckningen pågår mellan 08:00-08:30 och följs av en kortare introduktion. Därefter finns det möjlighet att säga hej då till sitt barn, innan aktiviteterna börjar vid 09:00.

Under incheckningen får man veta vilken grupp deltagarna kommer att tillhöra, hur schemat för dagarna ser ut samt vilka ledare som kommer ansvara för deltagarnas grupp. Varje grupp har tre stycken ledare som följer med gruppen under hela vistelsen, medan utbildade instruktörer leder träningarna.

Hämta och lämna varje dag

Vi ser gärna att du som förälder följer med ditt barn och lämnar till gruppens ledare, på anvisad plats, varje dag. Dagarna startar 08:30 varje dag förutom invigningsdagen.

Varje dag avslutas ca 16:00. Då vill vi att du som förälder hämtar ditt barn och då är det väldigt viktigt att du meddelar gruppens ledare att du tar med dig deltagaren hem.

Den sista dagen har vi en gemensam avslutning där vi tackar för veckan, sjunger en sista sång ihop och äter glass. Du som förälder får väldigt gärna delta under den avslutningen.