Vi erbjuder 11-15 åringar, samt 8-10 åringar i en dagverksamhet, att delta i världens häftigaste sportläger på Himmelstalund i Norrköping. Sedan 1995 har vi aktiverat närmare 90 000 deltagare från hela världen.


Som deltagare väljer man en av våra 20 huvudsporter, och tillbringar sex dagar samt nätter hos oss med helpension.
Förutom att vi erbjuder ca 2 träningar per sport och dag erbjuder vi också aktiviteter på fritiden.
I Stadium Sports Camps regi driver vi också områdena Matsal, Logi, Service och Transport, Information, Bank, Kiosk, Butik och Sjuksköterska.

Det unika med Stadium Sports Camp

  • Sveriges största sport och upplevelseläger
    Vi satsar framförallt på bredd istället för elit - men alla, oavsett ambitioner och förkunskaper, ska känna att de utvecklas under en vecka på campen. Vi lever efter Stadiums vision om att inspirera till ett aktivt och hälsosamt liv.
  • Läget, området och faciliteterna
    Stadium Sports Camp finns, i Sverige, i både Norrköping och Halmstad. Genom samarbete med respektive stads kommun och rekreationsområde erbjuder båda städer ett unikt koncept där alla deltagare tillbringar hela sin vistelse hos oss på ett och samma område, allt från mat och logi till träningar och aktiviteter.
  • Mångfalden av idrotter representerade på ett och samma läger
    Totalt finns 22 olika idrotter representerade på Stadium Sports Camp 2018!

Hur många är det som arbetar med Stadium Sports Camp?

Vi är 4 stycken som arbetar med Stadium Sports Camp under hela året, varav två arbetar uteslutande med lägret i Norrköping.

Under sommaren anställer vi ca 60 stycken ledare; Arbetsledare, Day campledare och Multiledare. Utöver det arbetar ca 150 stycken ungdomar från Norrköpings kommun som går i åk 1 och 2 på gymnasiet.
De arbetar underställt arbetsledarna inom de olika områden vi har på Campen.

Alla idrottsföreningar anställer i sin tur sina egna ledare inom sporterna, ca 300 st/vecka. Det går åt sammanlagt ca 1000 ledare under en Camp-sommar.