12 mars 2020

​Information från Stadium Sports Camp med anledning av coronaviruset (covid-19)

​Information från Stadium Sports Camp med anledning av coronaviruset (covid-19)

Regeringen beslutade under onsdagen att följa Folkhälsomyndighetens rekommendation om att allmänna sammankomster med fler än 500 personer ska förbjudas tillsvidare. Virusutbrottet är en komplex och extraordinär händelse med många inblandade som påverkas och det finns därför många frågeställningar kopplade till detta.

I dagsläget bedömer vi att det är för långt kvar till planerad lägerstart för att ta ett definitivt beslut kring genomförandet av Stadium Sports Camp 2020. Således utgår vi i nuläget från att genomföra fyra veckors läger i Norrköping och två i Halmstad men följer händelseutvecklingen noga och kommer basera samtliga beslut på Regeringens samt Folkhälsomyndighetens aktuella direktiv.

Information kring vilka beslut som fattas kring sommarens lägerverksamhet kommer ske via www.stadiumsportscamp.se.

Avbokningsreglerna gäller tillsvidare som vanligt men kan komma att ändras beroende på framtida beslut.

Vill du kontakta oss hänvisar vi till norrkoping@stadiumsportscamp.se eller halmstad@stadiumsportscamp.se.

För mer information, tips och generella råd om coronaviruset hänvisar vi till Folkhälsomyndigheten.