Trygghet på Campen

Vi på Stadium Sports Camp är fantastiskt stolta över att få låna det mest värdefulla en förälder har och att ta ansvar för samtliga deltagare på lägret, där många är borta från sin hemmiljö för första gången en hel vecka, kräver mycket från vår organisation. Att skapa en trygg miljö är därför superviktigt för oss och våra samarbetspartners och nedan följer information om hur vi arbetar med dem. Stadium Sports Camp har nolltolerans mot alla former av kränkning, trakasserier och diskriminering.

Alla deltagare på Stadium Sports Camp är olycksfallsförsäkrade genom Länsförsäkringar Östgöta. Denna försäkring ingår i deltagaravgiften och täcker all aktivitet som sker på lägret, oavsett om den är träningsrelaterad eller om olyckan är framme mellan träningspassen.

Observera att försäkringen inte täcker egendom och att Stadium Sports Camp inte tar ansvar för personliga värdesaker.

Friends startades precis som campen i mitten av 90-talet (1997) och är en ideell, icke vinstdrivande, organisation som är politiskt och religiöst obunden. Friends kämpar för en värld där inget barn utsätts för mobbning, en värd där varje barn känner sig älskat och respekterat. Där barn växer upp med självkänsla, inte självhat. En värld där ingen somnar ledsen, vaknar med ångest eller går hemifrån med klump i magen. Friends och Stadium Sports Camp vill att världen, och lägret, ska vara en trygg och positiv plats för barn - helt fri från mobbning och diskriminering.

Friends arbetssätt är att genom utbildningar i skolor och idrottsföreningar stötta vuxna i ett förebyggande och främjande arbete. Målet är att vuxna ska ha kunskap och handlingskraft att kunna ta ansvar för barn och ungdomars välmående och utveckling. Därför är Friends med på campen och utbildar ALLA ledare som är verksamma på Campen!

Gult & Rött kort

Tillsammans med våra samarbetsföreningar arbetar vi med något som vi tagit från sportens värld, nämligen Gult & Rött kort. Gult och rött kort går ut på att en deltagare, efter ett antal tillsägelser, får ett gult kort. Vid ett gult kort tar vi kontakt med vårdnadshavare för att förklara hur läget ser ut och vad som har hänt. Efter ett gult kort har deltagare 24 timmar på sig att förändra sitt beteende, annars tilldelas denne ett Rött kort och deltagaren får då lämna lägret. Rött kort kan även delas ut direkt vid grova överträdelser eller upprepat misskötande beteende. Ingen återbetalning av deltagaravgiften görs när en deltagare får rött kort.

Därför arbetar vi nära bland annat säkerhetsbolaget Nokas i Norrköping. Nokas står för den nattliga bevakningen av lägret, både våra materiella ting såsom Arena och Activity Town – men framförallt av logierna där våra deltagare bor. Tack vare att Nokas patrullerar samtliga nätter kan våra ledare och deltagare sova tryggt och säkert.

Tillsammans med Region Östergötland har vi även en sjuksköterska på plats på Campen. Att ha en sjuksköterska på lägret ger både våra ledare och våra deltagare en trygghet att man snabbt kan få en professionell första bedömning vid t.ex. magbesvär, yrsel eller värk.