5 maj 2021

Med anledning av smittläget i Region Östergötland

Planeringen för sommarens två lägerformer, Week Camp och Day Camp, fortgår programenligt och vi ser fram emot tre härliga sommarveckor på Himmelstalund.

Med anledning av smittläget i Region Östergötland

Vi för regelbunden och kontinuerlig dialog med smittskyddsläkarens team i Region Östergötland för att säkerställa bra rutiner och genomförandeplaner trots den rådande pandemin. Deras bedömning är att vaccinationsläget, det varmare klimatet samt kommande förtydliganden av barn- och ungdomsidrott bedöms vara positiva inslag som gör situationen än mer gynnsam för oss att utan större risk kunna genomföra lägret som planerat.

Med hänvisning till folkhälsoperspektivet och den långsiktigt negativa inverkan som minskad aktivitet bland barn och ungdomar riskerar att ge har vi fått en aktiv uppmuntran från smittskyddsgruppen att genomföra lägret. De bedömer att vi vidtagit de åtgärder som är nödvändiga för att lägret skall kunna genomföras på ett säkert sätt men betonar samtidigt det personliga ansvaret bland alla föräldrar samt deltagare och ledare på plats