Historia

Låt oss ta det från början

Det började 1995...

1995 genomfördes det första Stadium Sports Camp i Norrköping med fotboll, ishockey och basket som huvudsporter. Sedan dess har deltagarantalet ökat och nya sporter har tillkommit nästan varje år. Till en början drevs lägret som en ideell förening där Stadium, Norrköpings Kommun och de tre föreningarna Vita Hästen, IFK Norrköping och Norrköping Dolphins var delägare. Vartefter det tillkom nya sporter och nya föreningar blev fler föreningar delägare i bolaget och styrelsen beslutade för respektive år hur överskottet skulle fördelas.

2006 bildades Stadium Sports Camp AB (SVB) och alla samarbetsföreningar har idag ett exklusivt långtidsavtal inom sin idrott och garanteras en fast ersättning per anmäld deltagare.

2013-2016 genomfördes Stadium Sports Camp även i Finland, två år i Tammerfors och två år i Åbo utanför Helsingfors. Lägret övergick sedan i konceptet Stadium Juniors som var terminsbaserad verksamhet spritt på flera orter och avvecklades våren 2018.

2017-2019 genomfördes Stadium Sports Camp även i Halmstad med Halmstad Arena som bas.

2020 ställdes lägret in till följd av Covid-19-pandemin.

2021 genomfördes lägret under tre veckor utan övernattning.