Friends

Trygghet på campen

Friends och Stadium Sports Camp samarbetar för att skapa en trygg och positiv miljö på Campen

Friends och Stadium Sports Camp vill att världen och lägret ska vara en trygg och positiv plats för barn - helt fri från mobbning, trakasserier och diskriminering. Sedan 2004 utbildar Friends ALLA ledare som är verksamma på Campen. Allt från ledare och projektledning till ungdomar som jobbar med logi eller matbespisning. Alla ska kunna vara med och bidra till att deltagarna mår så bra som möjligt under sin Camp-vistelse och de vuxna ska kunna jobba aktivt för trygghet och gemenskap.

Stiftelsen Friends startades precis som Stadium Sports Camp i mitten av 90-talet (1997) och är en ideell, icke vinstdrivande, organisation som är politiskt och religiöst obunden. Friends kämpar för en värld där inga barn utsätts för mobbning, en värld där varje barn känner sig älskat och respekterat. En värld där ingen somnar ledsen, vaknar med ångest eller går hemifrån med en klump i magen.

Vi kan alla göra saker för att förebygga och stoppa mobbning bland barn och unga. Men ibland så vet vi inte hur vi ska agera! I Friends kunskapsbank hittar du kunskap, konkreta råd och stöd som kan hjälpa dig att vara med och skapa en värld fri från mobbning, se https://friends.se/kunskapsban...

Vill du veta mer eller stödja Friends arbete mot mobbning, besök oss på https://friends.se/