Nästa år vill jag åka hit igen. Då vill jag köra gymnastik! 

Domino Möllesand

Campens vänner